Skip to content

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Metsolan Satula & Varustemyynti tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU GDPR:n sekä nykyisen henkilötietolain (523/1999) mukaisesti.

Laatimispäivämäärä: 20.7.2018

1. Rekisterinpitäjä

Metsolan Satula & Varustemyynti, Y-tunnus: 2113234-4
Osoite: Metsolantie 10, 32740 Sastamala
Puhelin: +358 45 134 1120

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Satu Laine, Metsolantie 10, 32740 Sastamala
045 134 1120 , metsolan@satulajavaruste.com

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja asiakkuuteen tai muun asiallisen yhteydensuhteen hoitamiseen, analysointiin sekä markkinointiin. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille tapahtuu vain käyttötarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta.

Toimintamme pohjautuu lailliseen liiketoimintaan, joten noudatamme myös EU:n
lainsäädäntöä henkilötietojen tallentamisesta.

– Tiedot, joita henkilöstä tallennamme ovat lainmukaisia, kohtuullisia ja läpinäkyvää käsittelyn osalta. Tämä tarkoittaa, että voit milloin tahansa saada tietosi saataville.

– Tiedolla on käyttötarkoitussidonnaisuus – esimerkiksi tiedot, joita henkilöistä keräämme, ovat vain tiettyyn käyttötarkoitukseen sidottuja. Emme luovuta tietojasi ulkopuolisille tahoille, ellei siihen ole asian- tai lainmukaista syytä.

– Minimoimme tallentamamme tiedon – tallennamme vain tarpeellisen, nimi,
osoite, sähköpostiosoite ja puhnro on välttämätön yhteydenottoa ja laskutusta
varten

– Tallennamme ehyttä ja luotettavaa tietoa, esimerkiksi varmuuskopioiden kautta
varmennettuna

Keräämme ja tallennamme tietoa asiakassuhteisiin perustuen tai liiketoimintaan liittyen mahdollisista uusista asiakkaista. Uusien mahdollisten asiakkaiden tietojen keruu perustuu yritystoimintaan ja keräämme itse tiedot.

4. Rekisterin tietosisältö

– Etu- ja sukunimi- Mahdollinen y-tunnus
– Yhteystiedot (kuten yrityksen nimi, kontaktitiedot jne.)
– Asiakkuuteen liittyvä muu tekstimuotoinen tieto
– Markkinointilupa tai -kielto
– IP-osoitetieto tai muu tunniste
– Evästeiden kautta kerättävät tiedot
– Sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot

Seuraamme verkkosivuston liikennettä evästeiden avulla. Tässä käytämme apuna Google Analytics -ohjelmaa (Google Inc.). Selaimesi lähettää tiettyjä tietoja automaattisesti Googlelle kuten avatun verkkosivun osoite tai hakusana, jonka kautta käyttäjä on ohjattu Googlen hakukoneesta sivustolle.

Rekisterinpitäjä ei saa Google Analyticsin kautta tietoa käyttäjän IP-osoitteesta, vaan anonyymissä muodossa olevaa dataa, eikä näin ollen pysty suoraan tunnistamaan käyttäjää. Google Analytics tuottaa evästeiden kautta saatavista tiedoista anonyymiraportteja, joista nähdään esimerkiksi kävijämäärät, verkkosivusto, jolta kävijä saapuu verkkosivustolle, verkkosivustovierailun kesto, onko käyttäjä vieraillut verkkosivustolla aiemmin ja millä verkkosivuston sivuilla käyttäjä vierailee.

Verkkosivuston liikenteen seurannan avulla kehitämme verkkosivustoamme, jotta se olisi entistä parempi ja pystymme tuottamaan käyttäjille paremman käyntikokemuksen. Voit estää Google Analyticsiä keräämästä tietoja sinusta ja voit tutustua tarkemmin tähän Googlen verkkosivustolla.

Tallennamme asiakassuhteeseen liittyen tiedot, johon tyypillisesti kuuluu henkilön yksilöity nimi, yhtiö sekä kontaktitiedot kuten sähköposti ja puhelinnumero.

5. Tietolähteet

– Verkkokaupat www.metsolansatulajavaruste.com , www.metsolansatula.comja
www.satulajavaruste.com
– Sosiaalinen media (esim. Facebook)
– Puhelimitse tehtävä asiakaspalvelu ja kaupankäynti

6. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

– Käytämme sähköpostimarkkinoinnin työkaluja. Näihin tallennettuna ovat vain
nimi, yritys sekä sähköpostiosoite.

– Verkkosivujen tietosuojasta ja tietojen tallennuksesta ja asianmukaisesta
käsittelystä vastaa https://www.fonecta.fi/info/hyodyllista-tietoa/tietosuoja/

– Tavaran kuljetuksesta vastaa Posti, joka omalta osaltaan vastaavaa tietojen
asianmukaisesta käsittelystä https://www.posti.com/yksityisyydensuoja/

7. Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muihin tietoturvatoimialan yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun
toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin.